×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  Tanet SR 13 C - KONCENTRAT - univerzalno alkoholno čistilo za tla in površine 2 L

  Šifra: IW0712706

  opis IZDELKA: Učinkovito in ekonomično površinsko čistilo, katero je še posebej nežno do impregniranih tal in drugih občutl.... preberi več

  pH vrednost čistila: 10

  ph-10
  -15.00%
  Prihranek: 6,32 €
  35,81 € 42,13 €

  z vključenim DDV

  Brez DDV: 29,35 €

  IkonaIzdelek je na zalogi

  Opis izdelka

  opis IZDELKA: Učinkovito in ekonomično površinsko čistilo, katero je še posebej nežno do impregniranih tal in drugih občutljivih površin in materialov. Za seboj ne pušča sledi in madežev, površine pa po uporabi ostanejo svetleče. Čistilo je izredno učinkovito v majhnih koncentracijah, tako da boste z njegovo uporabo prihranili na stroških in času. Za seboj pusti prijeten vonj.

  pH VREDNOST IZDELKA: 9,9.

  UPORABA: Za mokro čiščenje tal uporabite čisto krpo ali močo in razredčen izdelek. Za čiščenje preostalih površin uporabite čisto krpo.

  doziranje: Doziranje je odvisno od nanosa in količine umazanije na površinah. Za čiščenje se uporablja raztopina 2,5-5 ml/L. Iz 1 L koncentrata dobite kar 400 L čistilne raztopine.

  Področja uporabe: Izdelek je primeren za uporabo na vseh vodoodpornih površinah (npr. linolej, kamen, ipd.), kot tudi vodoodpornih samosvetlečih emulzijskih filmih. Primeren je tudi za uporabo na gladkih pralnih površinah, narejenih iz plastike, umetne mase, laka, keramike in kovine. Uporaba ni primerna na

  neobdelanem lesu.

  UČINEK: Zmogljivo, varčno alkoholno čistilo, katero učinkovito očisti občutljive površine in materiale, pri tem pa ne pušča sledi, le prijeten vonj.

  OPOZORILA

  H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
  H315 Povzroča draženje kože.
  H319 Povzroča hudo draženje oči.
  H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
  P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
  P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
  P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
  P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

  Povezani izdelki