×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  Razkužilo SEPTICIL 1 L

  Šifra: IVECrazkuzilo1L

  Najbolj razširjeno sredstvo za razkuževanje površin in rok je narejeno na bazi etanola. Odlikuje ga netoksičnost, hitro bakter.... preberi več

  pH vrednost čistila: 10

  ph-10
  -20.00%
  Prihranek: 1,95 €
  7,81 € 9,76 €

  z vključenim DDV

  Brez DDV: 6,40 €

  IkonaIzdelek ni na zalogi. Prosimo pošljite nam povpraševanje.

  Opis izdelka

  Najbolj razširjeno sredstvo za razkuževanje površin in rok je narejeno na bazi etanola. Odlikuje ga netoksičnost, hitro baktericidno delovanje, poleg tega pa deluje še fungicidno na plesni in virucidno na viruse. Dokazano uničuje tudi viruse COVID – 19 ob upoštevanju navodil za uporabo sredstev. Razkužila mikroorganizme uničujejo tako, da porušijo strukturo beljakovin v njihovih membranah. Najučinkovitejši so kot vodna raztopina, saj voda olajša prehod alkohola skozi celično membrano.

  OPOZORILA

  H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
  H319 Povzroča hudo draženje oči.
  P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
  P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

  Povezani izdelki