×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  ProfiTreat ALG - za uničevanje plesni in alg 500 ml

  Šifra: TK002646

  Povsod, kjer je stalno prisotna vlaga, obstaja nevarnost za nastanek alg in plesni. Ker te niso samo neprivlačne za pogled, ampak.... preberi več

  -30.00%
  Prihranek: 2,26 €
  5,26 € 7,52 €

  z vključenim DDV

  Brez DDV: 4,31 €

  IkonaIzdelek je na zalogi

  Opis izdelka

  Povsod, kjer je stalno prisotna vlaga, obstaja nevarnost za nastanek alg in plesni. Ker te niso samo neprivlačne za pogled, ampak so lahko tudi nevarne za zdravje, je pomembno, da jih čim prej odstranimo in hkrati poskrbimo, da se bodo težje ponovno pojavile. Odstranjevanje alg in plesni s klasičnimi čistili ima kratkotrajnejši učinek, saj kljub čiščenju na površini ostanejo delci alg in plesni nepoškodovani, iz njih pa hitro zrastejo nove obloge, zlasti na poroznih površinah (npr. fuge med keramičnimi ploščicami), kjer je njihovo odstranjevanje še težje.
  Čistilo ProfiTreat ALG je več kot čistilo: zatre in popolnoma odstrani vse alge in plesni ter deluje biocidno, zato za dalj časa prepreči njihovo ponovno rast na očiščeni površini. Uporabljamo ga brez predhodnega čiščenja površin in pogosto že en sam nanos ProfiTreat ALG zadostuje za popolno očiščenje površin.
  ProfiTreat ALG je primeren za uporabo na vseh vrstah površin – stenah, zidovih, fasadah, površinah, obloženih s keramičnimi ploščicami v kuhinjah, kopalnicah, garažah,... Čistilo ProfiTreat ALG vsebuje klor, zato pri njegovi uporabi priporočamo uporabo zaščitnih sredstev (delovna obleka, rokavice, zaščita za oči).

  OPOZORILA


  H290 Lahko je jedko za kovine.
  H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
  H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
  EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
  P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
  P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  P103 Pred uporabo preberite etiketo.
  P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
  P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
  P303 + P361 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
  P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. 

  Povezani izdelki