×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  Nowa Quick DES - hitra dezinfekcija kuhinjskih površin 750 mL

  Šifra: IW0713161

  opis IZDELKA: NOWA quickdes je zmogljivo sredstvo za dezinfekcijo površin. Je brez klora, aldehida in fenola in izredno učinko.... preberi več

  pH vrednost čistila: 10

  ph-10
  -15.00%
  Prihranek: 2,14 €
  12,13 € 14,27 €

  z vključenim DDV

  Brez DDV: 9,95 €

  IkonaIzdelek je na zalogi

  Opis izdelka

  opis IZDELKA: NOWA quickdes je zmogljivo sredstvo za dezinfekcijo površin. Je brez klora, aldehida in fenola in izredno učinkovito proti H1N1 virusom. Posebej ocenjeno in testirano po smernicah VAH/DGHM.

  pH VREDNOST IZDELKA: 9,5.

  UPORABA: Nerazredčen izdelek razpršite direktno na želeno površino in obrišite s čisto navlaženo krpo.

  doziranje: Izdelek se uporablja nerazredčen.

  Področja uporabe: Čistilo je odlično za uporabo na kuhinjski površinah, zabojih, sanitarijah, v zdravstvenih ustanovah, živilskih obratih, gostinstvu, hotelirstvu ipd. Lahko se ga uporablja na površinah iz aluminija, PVC-ja, naravnem in umetnem kamnu, keramičnih ploščicah, ploščicah iz porcelana in steklu. Ni primerno za uporabo na linoleju, gumi in pleksi steklu.

  UČINEK: Učinkovito razpršilo za dezinfekcijo brez klora, dišav in barvil, katero odstranjuje širok spekter virusov.

  OPOZORILA

  H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
  H319 Povzroča hudo draženje oči.
  H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
  P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
  P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
  P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

  Povezani izdelki