×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  DR. BECKMANN aktivni gel za čiščenje pečice, 375 ML

  Šifra: IVEC000040

  Dr.Beckmann aktivni gel za čiščenje pečice zanesljivo odstrani trdovratne zažgane ostanke hrane, umazanijo in maščobo. Je b.... preberi več

  6,20 €

  z vključenim DDV

  Brez DDV: 5,08 €

  IkonaIzdelek ni na zalogi. Prosimo pošljite nam povpraševanje.

  Opis izdelka

  Dr.Beckmann aktivni gel za čiščenje pečice zanesljivo odstrani trdovratne zažgane ostanke hrane, umazanijo in maščobo. Je brez vonja in je blag do površine, primeren pa je tudi za žare in ponve. Gel ne vsebuje agresivnih ali škodljivih hlapov.

  OPOZORILO

  Nevarno

  H315 - Povzroča draženje kože.
  H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
  P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
  P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
  P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
  P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.
  P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  P332 + P313 - Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  Vsebuje: natrijev etasulfat, natrijev hidroksid

  Povezani izdelki