×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  Apesin SDR SAN - čistilo in dezinfekcija za sanitarije in kopalnice 1 L

  Šifra: IW713143

  OPIS IZDELKA: Dezinfekcijsko in čistilno sredstvo za kopališča in sanitarne prostore, katerega nov koncipiran proizvod ustreza .... preberi več

  pH vrednost čistila: 1

  ph-1
  12,37 €

  z vključenim DDV

  Brez DDV: 10,14 €

  IkonaIzdelek je na zalogi

  Opis izdelka

  OPIS IZDELKA: Dezinfekcijsko in čistilno sredstvo za kopališča in sanitarne prostore, katerega nov koncipiran proizvod ustreza zahtevam smernic o biocidih ter istočasno omogoča uporabniku varno uporabo za zadovoljevanje higienskih zahtev.

  pH VREDNOST IZDELKA: ca. 0,5.
  UPORABA: Za čiščenje sanitarij površino dobro izplahnite, nato izdelek nanesite s čisto krpo. Za dezinfekcijo ga pustite učinkovati 15 minut.
  DOZIRANJE: Za hitro dezinfekcijo in čiščenje kadi in umivalnikov: uporabljati koncentrat. S filcem, gobo ali krpo očistite predmete, ter pustite delovati eno minuto. Paziti na popolno pokritost s čistilom (npr. 40 ml/m2). Po uporabi pribor za čiščenje dobro oprati z vodo. Za dezinfekcijo v sanitarnem področju (max. čas delovanja 30 min) in istočasno čiščenje: z 2 % raztopino obrišite površino. Samo za čiščenje brez namenske dezinfekcije: z 0,5 % raztopino na običajen način obrišite.
  Področja uporabe: za čiščenje in razkuževanje v celotnem kopališkem in sanitarnem področju, npr. v kliničnih, javnih in zasebnih bazenih, kopalnicah, umivalnih in toaletnih prostorih za vse na kisline odporne materiale, kopalne in zdravilne kadi, bideje, umivalnike,
  WC-je, armature, keramične ploščice itd. Zaradi hitre in dobre vodotopnosti sestavin, ga je možno popolnoma sprati, zato je posebej primeren za uporabo v mokrih prostorih. Sredstvo ni primerno za marmor, emajl, najlon in druge kislinsko neodporne materiale.
  UČINEK: Hitro delujoče tekoče dezinfekcijsko sredstvo, ki deluje baktericidno, fungicidno in virucidno.

  Za dezinfekcijo proti virusu Covid 19 se uporablja v 2% raztopini (20ml/L vode) in kontaktni čas 5 min. Liter koncentrata zadostuje za pripravo 51 L delovne raztopine.

  OPOZORILA

  Nevarno

  H290 Lahko je jedko za kovine.
  H315 Povzroča draženje kože.
  H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
  P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
  P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
  P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.
  Vsebuje:l-(+)-mlečna kislina


  Povezani izdelki