×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  Apesin Rapid 2 L

  Šifra: IW0713181

  OPIS IZDELKA: Zmogljivo, hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo, katero deluje baktericidno, fungicidno, tuberkulocidno, obenem .... preberi več

  pH vrednost čistila: 10

  ph-10
  -15.00%
  Prihranek: 10,83 €
  61,39 € 72,22 €

  z vključenim DDV

  Brez DDV: 50,32 €

  IkonaIzdelek ni na zalogi. Prosimo pošljite nam povpraševanje.

  Opis izdelka

  OPIS IZDELKA: Zmogljivo, hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo, katero deluje baktericidno, fungicidno, tuberkulocidno, obenem pa inaktivira viruse.
  pH VREDNOST IZDELKA: ca. 10,5.
  UPORABA: Površino namenjeno za dezinfekcijo popolnoma obrišemo s pripravljeno delovno raztopino. Opremo kot tudi dezinficirane površine po priporočenem času delovanja dobro očistimo z vodo. Primeren za vse vrste mokrega čiščenja. Paziti na popolno pokritost s čistilom (npr. 40 ml/m²).
  DOZIRANJE: Pri 0,25% doziranju en dozirni lonček na 8 L vode. Primeren za vse vrste mokrega čiščenja.
  Področja uporabe: Primeren za uporabo na vseh vodoodpornih materialih na celotnem zdravstvenem področju, kakor tudi v živilsko predelovalnih področjih. Uporabljamo ga na površinah in predmetih iz PVC, PP, PE, pleksi stekla, gume, umetnih mas,linoleja, medenine, nerjavečih materialov, kromiranih armatur in na drugih potencialno infektivnih materialih. Primeren je tudi za uporabo na talnih površinah obdelanih s premazi.
  UČINEK: Hitro delujoče tekoče dezinfekcijsko sredstvo. Deluje baktericidno, fungicidno, tuberkulocidno in inaktivira viruse.

  OPOZORILA

  Nevarno

  H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
  H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
  P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
  P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
  P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
  P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.
  Vsebuje:didecildimetilamonijev kloridgvanidin, N,N'''-1,3-propandiilbis-, N-kokos alkil derivatiN-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin


  Povezani izdelki