×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  Apesin KDR Food - dezinfekcija za kuhinje 10 L

  Šifra: IW709819

  OPIS IZDELKA: Tekoče dezinfekcijsko sredstvo za kuhinje, katero deluje baktericidno in virucidno, s tem pa omogoča učinkovito o.... preberi več

  pH vrednost čistila: 1

  ph-1
  -20.00%
  Prihranek: 21,99 €
  87,96 € 109,95 €

  z vključenim DDV

  Brez DDV: 72,10 €

  IkonaIzdelek je na zalogi

  Opis izdelka

  OPIS IZDELKA: Tekoče dezinfekcijsko sredstvo za kuhinje, katero deluje baktericidno in virucidno, s tem pa omogoča učinkovito odstranjevanje trdovratnih slojev maščob, beljakovin in mikrobioloških oblog.

  pH VREDNOST IZDELKA: ca. 0,5.

  UPORABA: Za hitro dezinfekcijo se uporablja koncentrat čistila. Z gobo ali krpo očistite predmete, ter pustite delovati 5 minut, nato splahnite s čisto vodo. S koncentratom z razpršilko lahko brez težav popolnoma očistite nedostopna mesta.

  DOZIRANJE: Glede na področje uporabe in zahtevanem spektru delovanja npr. z 2 % raztopino obrišite površino. V odvisnosti od načina čiščenja in danega časa delovanja, sprati s čisto pitno vodo. Paziti na popolno pokritost s čistilom (npr. 40 ml/m2). Po uporabi pribor za čiščenje dobro oprati z vodo.

  Področja uporabe: Uporablja se v vseh velikih kuhinjah, npr. v zdravstvenih ustanovah, restavracijah in gostilnah ter v živilskopredelovalni industriji. Primeren za vse kislinsko odporne površine in predmete iz legiranega jekla, umetnih mas, keramike, porcelana, lakiranega lesa ali kovine in za na kisline odporen emajl. Primerno za uporabo na vseh na vodo in kisline odpornih materialih.

  UČINEK: Učinkovito dezinfekcijsko sredstvo za čiščenje kuhinj, katero odstrani vso trdovratno umazanijo in biološke obloge.

  Za dezinfekcijo proti virusu Covid 19 se uporablja v 2% raztopini (20ml/L vode) in kontaktni čas 5 min. Liter koncentrata zadostuje za pripravo 51 L delovne raztopine.

  OPOZORILA


  H290 Lahko je jedko za kovine.
  H315 Povzroča draženje kože.
  H318 Povzroča hude poškodbe oči
  P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  P260 Ne vdihavati meglice.
  P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
  P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
  P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
  P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.
  vsebuje: l-(+)-mlečna kislina

  Povezani izdelki