×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  Apesin Handaktiv - dezinfekcija za roke 500 mL

  Šifra: IW0713320

  OPIS IZDELKA: Hitro delujoče higiensko in kirurško dezinfekcijsko sredstvo za roke z dodatki, ki vlažijo in negujejo kožo.pH V.... preberi več

  pH vrednost čistila: 7

  ph-7
  -45.00%
  Prihranek: 7,05 €
  8,62 € 15,66 €

  z vključenim DDV

  Brez DDV: 7,06 €

  IkonaIzdelek je na zalogi

  Opis izdelka

  OPIS IZDELKA: Hitro delujoče higiensko in kirurško dezinfekcijsko sredstvo za roke z dodatki, ki vlažijo in negujejo kožo.
  pH VREDNOST IZDELKA: ca. 7,3.
  UPORABA: Sredstvo nerazredčeno natrite na suhe roke in vtirajte najmanj 30 sekund.
  DOZIRANJE: Za dezinfekcijo rok se uporabi približno 3 ml (en brizg) izdelka.
  PODROČJA UPORABE: Uporablja se za higiensko in kirurško dezinfekcijo rok na celotnem področju zdravstva, kot npr. v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, na industrijskem področju, kot npr. oskrba z živili in predelava, kot tudi v kozmetični in farmacevtski industriji. Primeren je tudi za roke, občutljive na dezinfekcijo. Zaradi svojega širokega spektra učinkovanja je optimalno dezinfekcijo sredstvo za roke na območjih z visokimi zahtevami po osebni zaščiti in za preprečevanje verig kontaminiranja.
  UČINEK: Hitro in učinkovito za uporabo pripravljeno sredstvo za dezinfekcijo rok. Vsebuje dodatke za ponovno maščenje in nego rok. Deluje baktericidno, fungicidno in virucidno (HBV in HIV). Preizkušen je po DGHM-VAH smernicah, izvedensko ocenjen in ima certifikat. Za noroviruse preizkušen po EN 14476. Ustreza evropskim standardom EN 1040, EN 12054, EN 1500 in EN 12791.

  OPOZORILA


  H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
  H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
  H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
  P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
  P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
  P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov
  Vsebuje: propan-2-ol, propan-1-ol

  Povezani izdelki