×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  Apesin handactive F - dezinfekcija za roke 125 ml

  Šifra: IW0715214

  APESIN handactive F je pripravljen za uporabo in zagotavlja hitro delujočo higieno in kirurško razkuževanje rok.Vsebuje dodatke.... preberi več

  pH vrednost čistila: 5

  CENA vključuje DDV

  4,57 €

  Brez DDV: 3,75 €

  8,31 €Prihranek: 3,74 €

  IkonaIzdelek je na zalogi

  Opis izdelka

  APESIN handactive F je pripravljen za uporabo in zagotavlja hitro delujočo higieno in kirurško razkuževanje rok.
  Vsebuje dodatke za vlaženje in nego kože. Deluje baktericidno, levurocidno in omejeno virucidno (konc. 30 sek.).
  Je testiran, ovrednoten in certificiran po zahtevah evropskih standardov EN 13727, EN 13624, EN 1500 in EN 14348.
  Primerno tudi za kirurško razkuževanje rok po evropskem standardu EN 12791.

  OPOZORILA


  H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
  H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
  H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.:
  P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
  P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI:
  Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
  Vsebuje:propan-2-ol, propan-1-o

  Povezani izdelki